Servisní centrum Benekov

Vstupní informace: 

 •  Stát má zájem o výměnu až 400 tisíc kotlů.
 •  Dotace umožní výměnu  kotlů 80 tisíc domácnostem
 •  Od 1.9.2022 nebude možno používat kotle 1 a 2.třídy
 •  Výše dotace je od 75 do 100 % ze 150 tisíc podle místa a vybrané technologie
 •  Při přechodu z uhlí na uhlí se dá ušetřit až 10 000 kč ročně na palivu
 •  Každý kraj má své vlastní pravidla  

  

Kotlíkový expert:

 • Systém komplexních služeb pro zájemce o kotlíkovou dotaci
 • 1 firma zajistí 8 služeb souvisejících s dotacemi a novým kotlem 

1. Zpracování žádosti o dotaci

 •  Vyřízení žádosti o kotlíkovou dotaci
 • Bezplatné zpracování rozpočtu
 • Zajištění služeb energetického specialisty

2. Financování investice

 • Standardní způsob financování
 • Zprostředkování úvěru na pořízení nového kotle a případné další náklady na rekonstrukci domu od firmy Wustenrot

3. Instalace kotle

 • Oprávnění od výrobce k instalacím
 • Profesní průkaz Topenář-montér kotlů na biomasu
 • Provedení kompletní instalace kotle 

4. Uvedení kotle do provozu

 • Oprávnění od výrobce k uvádění do provozu
 • Zaučení obsluhy
 • Předání kompletní dokumentace ke kotli

5. Prodloužená záruka 5 let

 • 5 let záruka na kotlové těleso,motor,ventilátor,řídící jednotka
 • Při dodržení zapojení kotle podle pokynů výrobce
 • Benekov poskytuje tuto záruku výhradně pokud instalaci provádí montážně –servisní centrum

6. Revize kotle

 • Od 1.1.2017 jsou povinné pro všechny majitele kotlů na tuhá paliva
 • Zajištění revize při instalaci kotle
 • Zajištění revize po dobu životnosti kotle

7. Záruční a pozáruční servis

 • Zajištění kompletního záručního a pozáručního servisu během životnosti kotle

8. Vhodné palivo

 • Možnost získání dobropisu v celkové výši 6 000 kč na uhlkí od SD a.s.
 • Soutěž o uhlí za 15 000 kč každý měsíc v roce 2016
 • Možnost zprostředkování dodávek pytlovaného uhlí Ridepal