Kotlíková dotace, instalace kotle Benekov C27

Pro klienta jsme zajistili veškeré podklady pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci.

Následně jsme provedli demontáž stávajícího kotle a instalaci nového kotle Benekov C27.

Galerie: